CarSpace.BG

Зарежда се

Условия за ползване

Общите условия съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки потребител. Желателно е всеки да се запознае с тях преди регистрацията в CarSpace.BG.

CarSpace.BG  e уникален софтуер в Интернет пространството.

Целта на проекта е да предостави на Интернет потребителите да систематизират и поддържат в удобен електронен вид информацията за техните автомобили.

Сайтът предоставя на своите Потребители следните услуги:

 • добавяне на информация за автомобили
  • Обща информация и характеристики
  • Галерия от снимки
  • Разходи по автомобилите
  • Ремонти по автомобилите
  • Организация на сервизна книжка
  • Напомняния
 • добавяне на тематични за сайта публикации и полезни теми
 • добавяне на обяви
 • комуникация между потребителите чрез дискусионен форум и система за лични съобщения

Права и задължения на CarSpace.BG

 • Сайтът се задължава да предостави на Потребителя достъп до информацията и услугите предоставяни от сайта
 • Сайтът запазва правото да актуализира настоящите условия за позлване на сайта без специално уведомяване на Потребителя.
 • Сайтът има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 • Сайтът не носи отговорност в случай, че предоставянето на услугата е засегнато от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации или програми на Потребителя.
 • Сайтът не носи отговорност за въведената от потребителите на сайта информация.
 • Сайтът не носи отговорност за вреди в резултат на доверяване на информация или друго съдържание, поставено в сайта.
 • Сайтът си запазва правото да променя профили с недопустимо съдържание, да трие профили и отказва достъп на потребители по своя преценка. Това се прави с цел осигуряване комфорт и спокойствие за останалите потребители.
 • Сайтът има право да премахва обяви и публикации на потребители, ако прецени, че публикацията или част от нея, не отговаря на което и да е от условията, изложени в настоящите Условия за ползване. В такъв случай потребителят губи всички права, които е имал в сайта. Сайтът няма задължение да възстанови регистрацията на такъв потребител.

Права и задължения на потребителите на сайт

 • Всяко физическо лице има право да се регистрира само един път. При въвеждане на некоректни данни или по преценка на администратора, достъпа на Потребителя може да бъде ограничен или изтрит, без предварително уведомяване.
 • Пълният достъп до сайта се предоставя след доброволна регистрация.  Личната информация на Потребителя, ще бъде използвана единствено от CarSpace.BG съобразено с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В случай на несъгласие, Потребителят е длъжен да уведоми администратора на сайта писменно.
 • Потребителят няма право да публикува обидно, вулгарно, нецензурирано и подправено съдържание.
 • Потребителят няма право да публикува информация, която е в противоречие със закона за авторското право.
 • Потребителят няма право да публикува или отправя сексуални намеци или предоставя връзки към ясно изразени сексуални материали.
 • Потребителят няма право да извършва неправомерни действия срещу сайта, заплашващи дейноста и/или сигурноста на сайта.

Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всяка публикация, която нарушава законодателството на Р. България и/или правото на Европейския съюз.

Ползването на услугите, предлагани от сайта, означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

http://carspace.bg/

®Всички права запазени

Дизайн и изработка MoskSolutions.com